Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Reisvoorwaarden

Tight Lines Visreizen, hierna genaamd Reisorganisator

De partij wiens bedrijfsactiviteit bestaat uit het verschaffen van pakketreizen aan individuen en groepjes mensen onder de eigen naam.

Klant, hierna genaamd Reiziger

De andere partij die aan het contract deelneemt en als zodanig de voorwaarden en condities van het reizenpakket heeft geaccepteerd.
In de Reisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend aanbod dat door de reisorganisator kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren indien de reis is volgeboekt.

Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen ons daartoe aanleiding geven.Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van fouten en/of vergissingen, hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkstelling accepteren. Deze dienen als zodanig door Reiziger te worden herkend.

Reserveringen
Wij zullen boekingen UITSLUITEND in behandeling nemen na ontvangst van het door Reiziger ingevulde aanmeldingsformulier. Reiziger is op de hoogte dat met het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier hij een overeenkomst met Reisorganisator is aangegaan. Reiziger is aan deze overeenkomst gehouden.

Degene die de reis bij ons boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.
Direct na boeking dient een aanbetaling van 30% van de totale reissom, plus de som van eventuele verzekeringsgelden te worden voldaan.
De restantbetaling dient uiterlijk 7 (zeven) weken voor vertrek in bezit van Reisorganisator te zijn.
Wij zullen te allen tijde trachten uw boeking en bevestiging binnen 48 uur af te handelen.

In bepaalde gevallen echter zal een deel van het arrangement apart worden aangevraagd, waardoor enige vertraging kan ontstaan.

Aansprakelijkheid Reisorganisator
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, waarvoor reeds aanspraak bestaat op vergoeding uit hoofde van een annulering- en/of reisverzekering.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor schade of lichamelijk letsel, welke toegebracht werd tijdens een door ons georganiseerde reis.
Tight Lines Visreizen kan geen verantwoording nemen voor foto's, folder of ander voorlichtingsmateriaal, voor zover dit onder verantwoordelijkheid van derden werd uitgegeven.

Annulering
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
bij annulering

- tot 60 dagen voor de dag van vertrek: 35% van de reissom

- vanaf de 59e dag (incl.) tot de 45e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom

- vanaf de 44e dag (incl.) tot de dag van vertrek:100% van de reissom

In het voorkomende geval van reservering 'Full-Charter' vindt bij annulering van een of meerdere reizigers volledige doorbelasting plaats.
Bij gebruikmaking van zgn. 'non-refundable tickets' vindt bij annulering 100% doorbelasting plaats.
Bij het niet voldoen aan onze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor de reis, na sommatie te annuleren. Reeds betaalde gelden worden in dat geval niet terugbetaald en alle kosten die ontstaan zijn, worden in rekening gebracht.

In de plaatsstelling
Tijdig voor vertrekdatum van de voorgenomen reis kan reiziger zich laten vervangen door een ander persoon. E.e.a. kan gebeuren onder de volgende voorwaarden:

- de andere persoon voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden

- het verzoek hiertoe wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat alle formaliteiten binnen die tijdsduur kunnen worden verricht door reisorganisator

- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling

Informatie
Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door reisorganisator op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over paspoorten, visa en eventueel over gezondheidszaken aan reiziger worden verstrekt. Reiziger zèlf is verantwoordelijk om bij de autoriteiten eventuele aanvullende informatie te verkrijgen en voor vertrek na te gaan of de verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
Indien reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van een geldig document, komen de daaraan verbonden gevolgen voor rekening van reiziger, tenzij reisorganisator heeft toegezegd voor het document te zullen zorgdragen.
Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde reisdocumenten als geldig paspoort, eventueel identiteitskaart, eventueel visa, bewijs van inenting en groene kaart.

Nieuwsbrief ontvangen?

Couldn't find list with id : 93cd8c6d39
475944
Vandaag327
Gisteren402
Deze_Week2609
Deze_Maand9556
Alle Dagen475944